Hoe ver ben ik?

Bij uw opleiding voor het praktijkexamen kunt u uw vorderingen testen met een tussentijdse toets. De toets is een rijtest die verloopt als een echt examen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen en om eventuele nervositeit weg te nemen. In de praktijk blijkt dat de slaagkans door een tussentijdse toets toeneemt.

Voor wie?

De TTT is bedoeld voor kandidaten die examen gaan doen in de categorieën B (personenauto), BE (personenauto met aanhanger) en AVD (verkeersdeelneming voor de motor). Alleen als je rijschool staat ingeschreven bij het CBR kun je een TTT aanvragen.

Weg met die zenuwen!

Omdat de TTT hetzelfde verloopt als het examen, weet je precies wat je straks tijdens het examen kunt verwachten. De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt zo bij veel kandidaten weggenomen.

Om vrijstelling te verdienen voor het auto-examen

Omkeren, parkeren of stoppen. Het zijn voorbeelden van ‘bijzondere manoeuvres’ en ze vormen een onderdeel van het praktijkexamen.

Tijdens de TTT komt het onderdeel manoeuvres ook aan de orde. Doe je dit goed, dan krijg je vrijstelling voor dit onderdeel. En hoef je op je eerstvolgend rijexamen geen manoeuvres meer te doen. Als andere onderdelen van de TTT niet vlekkeloos verlopen is dat geen ramp; je vrijstelling blijft staan!

TTT voor de motor

Je kunt alleen een TTT doen voor het motorexamen verkeersdeelneming (AVD). Omdat bijzondere verrichtingen geen onderdeel vormen van dit examen is er vanzelfsprekend geen vrijstelling te verdienen. Wel toetst de examinator je vaardigheden en krijg je advies over de onderdelen waar je met je rij-instructeur nog aan moet werken voordat je praktijkexamen verkeersdeelneming doet.

De praktijk wijst uit dat een tussentijdse toets je kans op slagen aanmerkelijk vergroot. Doen dus.

Adviesformulier

Na afloop van de toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee. Hierop staan dezelfde onderdelen als op het uitslagformulier van het rijexamen. Per examenonderdeel brengt de examinator een advies uit. Aan de hand van dit formulier zie je precies waaraan je nog moet werken. Samen met je instructeur kun je dan gericht je rijopleiding afronden.

De tussentijdse toets in het kort

De tussentijdse toets (TTT) is een rijtest die verloopt als een echt examen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen; het kan je helpen om eventuele nervositeit weg te nemen. Een examinator van het CBR beoordeelt je rijvaardigheid. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen. Je instructeur rijdt mee.

De TTT duurt even lang als een rijexamen. Na afloop van de toets krijg je een advies over de examenonderdelen waaraan je nog extra aandacht moet besteden. Als je de bijzondere manoeuvres in de TTT voor de auto goed uitvoert, krijg je vrijstelling voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgend examen.

Voorwaarden

Toelatingseisen / meenemen naar de toets:

Categorie AVD:

 • een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs
 • een geldig theoriecertificaat A of een geldig Nederlands rijbewijs A-beperkt of A-automaat
 • een geldig uitslagformulier praktijkexamen Voertuigbeheersing met een voldoende resultaat
 • een voor deze toets geschikt motorvoertuig
 • de reserveringsbevestiging

Categorie B:

 • een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs
 • geslaagd voor het theorie-examen B of een geldig rijbewijs B-automaat
 • het ingevulde formulier Zelfreflectie
 • een voor deze toets geschikt motorvoertuig
 • de reserveringsbevestiging

Categorie BE:

 • een geldig Nederlands rijbewijs B (automaat code 78 of schakel) of een Nederlands rijbewijs B (automaat code 78 of schakel) waarvan de geldigheidsduur is verstreken én een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs of een geldig EU-/EER-rijbewijs B automaat code 78 of schakel) én een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs
 • een voor deze toets geschikt motorvoertuig met aanhangwagen
 • de reserveringsbevestiging

Wanneer doe je TTT?

Je rijschool bepaalt samen met jou de datum en het tijdstip van de toets. Het mag duidelijk zijn dat een toets niet zinvol is als je net bent begonnen met je rijopleiding. Het CBR adviseert om de toets af te leggen als je ongeveer tweederde tot driekwart van de rijopleiding achter de rug hebt.

Neem het mee!

Zorg dat je het adviesformulier bij je hebt als je examen doet. Dit is bij het B-examen met name belangrijk als je vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere manoeuvres. Daarnaast kan het adviesformulier voor de examinator de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.